Suspesa la declaració i ingrés de tributs a Catalunya

/, Informationcs, Non classifié(e)/Suspesa la declaració i ingrés de tributs a Catalunya

Suspesa la declaració i ingrés de tributs a Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 19 de març de 2020, ha publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents, que entre altres, estableix la suspensió dels terminis de presentació de declaracions i ingrés dels tributs de la Generalitat mentre duri l’estat d’alarma decretat en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Al DOGC del dia 19 de març, s’ha publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. 

Pel que respecta a l’àmbit tributari, l’informem que s’estableix la suspensió dels terminis de presentació de declaracions i ingrés dels tributs de la Generalitat mentre duri l’estat d’alarma decretat en el Reial decret 463/2020, de 14 de març. La norma ha entrat en vigor el dia 19 de març.

La mesura afecta tant als tributs propis de la Generalitat de Catalunya com als tributs la recaptació i la gestió dels quals està cedida a aquesta comunitat autònoma, és a dir, als següents:

 • Impost sobre successions i donacions.

 • Impost sobre transmissions patrimonials, en les seves modalitats de transmissions patrimonials oneroses, actes jurídics documentats i operacions societàries.

 • Impost sobre estades en establiments turístics.

 • Impost sobre les begudes ensucrades envasades.

 • Impost sobre el patrimoni.

 • La tributació sobre el joc d’àmbit autonòmic.

 • Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

 • Els impostos sobre els actius no productius de les persones jurídiques i (b) sobre els habitatges buits.

 • Impost sobre grans establiments comercials.

 • Els impostos sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial; així com sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics.

 • El gravamen de protecció civil.

 • Els cànons sobre la disposició de desaprofitament dels residus municipals i (ii) sobre la deposició controlada dels residus de la construcció; així com el cànon de l’aigua.

En conseqüència, mentre duri la declaració de l’estat d’alarma, no existeix l’obligació formal de declarar les operacions subjectes als referits tributs ni tampoc l’obligació d’ingrés del deute tributari.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

By | 2020-03-25T12:55:32+01:00 mars 25th, 2020|Categories: Fiscal, Informationcs, Non classifié(e)|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.