Última hora: aprovades mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

/, Laboral, new/Última hora: aprovades mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

Última hora: aprovades mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

El Consell de Ministres del dia 17 de març de 2020 ha aprovat un Reial decret llei que inclou una bateria de mesures per pal·liar la crisi del coronavirus. Entre altres mesures, es fixen abundants préstecs i avals públics, els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la seva jornada de treball, fins i tot fins a un 100%, s’estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, els ERTOS causats per la crisi del coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no compleixin el requisit de cotització prèvia exigit. En cas d’ERTOS, s’exonerarà a l’empresari de l’aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social, i per al col·lectiu d’autònoms es flexibilitza l’accés al cessament d’activitat perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.

El Consell de Ministres del dia 17 de març de 2020 ha aprovat un Reial decret llei  que inclou una bateria de mesures per pal·liar la crisi del coronavirus. Abans de la seva publicació en el BOE, podem avançar-los algunes de les mesures que s’han inclòs per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus, sense prejudici que en posteriors comunicats els mantindrem informats sobre aquest tema i més detalladament.

Persones grans, les dependents i a les famílies vulnerables

El primer bloc de mesures està destinat a les persones grans, les dependents i a les famílies vulnerables. En aquest apartat es destinen 600 milions d’euros al finançament de prestacions bàsiques dels corresponents serveis socials de les comunitats autònomes i ens locals, amb especial atenció a l’assistència domiciliària a persones grans i dependents.

 • A més, s’amplia la protecció als subministraments d’energia i d’aigua, garantint els serveis públics essencials. Com a novetat, també es garanteixen els serveis de telecomunicacions. Tot això per a les famílies vulnerables.

 • També es garanteix el dret a l’habitatge de les persones amb més dificultats. Per a això s’estableix una moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques per als deutors hipotecaris en situació d’especial vulnerabilitat que vegin els seus ingressos reduïts. La finalitat és que cap persona en una situació econòmica difícil perdi el seu habitatge.

Mesures laborals

 • Els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la seva jornada de treball, fins a un 100%, per fer front a les necessitats de conciliació i cura derivades d’aquesta crisi.

 • S’estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.

 • Es promouran els ajustos temporals de plantilla a través de la flexibilització dels expedients de regulació temporal d’ocupació. Els ERTOS causats per la crisi del coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no compleixin el requisit de cotització prèvia exigit. El cobrament d’aquesta prestació no els computarà a l’efecte del cobrament posterior de la prestació per desocupació.

 • En cas d’ERTOS, s’exonerarà a l’empresari de l’aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social.

 • Per al col·lectiu d’autònoms es flexibilitza l’accés al cessament d’activitat perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.

Liquiditat de les empreses

 • S’ha aprovat la creació d’una línia d’avals i garanties públiques per un valor de fins a 100.000 milions d’euros. Això permetrà mobilitzar entre 150.000 i 200.000 milions d’euros. L’Estat serà el garant de les operacions.

 • A més, s’aproven línies d’avals addicionals de 2.000 milions d’euros per a les empreses exportadores amb mecanismes àgils, afavorint especialment a les petites i mitjanes empreses.

 • D’altra banda, les administracions públiques ajudaran a les seves empreses contractistes per mitigar les conseqüències del COVID-19 en els contractes del sector públic. S’establirà un règim específic de suspensió de contractes públics, amb ampliació de terminis i compensació de salaris, amb la finalitat d’evitar la resolució dels contractes i la consegüent pèrdua d’ocupació.

 • Per donar suport al sistema productiu i empresarial, el Govern també reforma la normativa sobre inversions exteriors, per impedir que empreses de països de fora de la Unió Europea puguin controlar entitats espanyoles en sectors estratègics, aprofitant la caiguda conjuntural del valor de les seves accions en aquesta situació de crisi econòmica.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

By | 2020-03-19T11:18:41+01:00 19 març, 2020|Categories: Fiscals, Laboral, new|Tags: , , , , |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.