Mesures per garantir la liquiditat i finançament per a empreses i autònoms en l’àmbit Estatal

/, new/Mesures per garantir la liquiditat i finançament per a empreses i autònoms en l’àmbit Estatal

Mesures per garantir la liquiditat i finançament per a empreses i autònoms en l’àmbit Estatal

Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una sèrie de mesures per garantir la liquiditat i finançament per a empreses i autònoms, com avals al finançament concedit per entitats de crèdit, Línies ICO o línia de cobertura asseguradora per als crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos d’Internacionalització, per a determinades petites i mitjanes empreses que tinguin problemes de liquiditat

Amb efectes des del 18 de març, el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, inclou una sèrie de mesures per garantir la liquiditat i finançament per a empreses i autònoms, com avals al finançament concedit per entitats de crèdit, Línies ICO o línia de cobertura asseguradora per als crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos d’Internacionalització, per a determinades petites i mitjanes empreses que tinguin problemes de liquiditat, i que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, preveient la possibilitat de pròrroga.

Avals al finançament

S’estableixen diverses mesures de garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19.

L’Estat atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre necessitats de liquiditat, fixant un import màxim de 100.000 milions d’euros. Mitjançant un acord del Consell de Ministres, s’establiran les condicions i requisits perquè la línia estigui operativa de manera immediata.

Atenció. Aquesta ajuda és important, perquè existeix l’aval públic (no avalen els empresaris). Pot acudir des d’aquest moment al seu banc i sol·licitar el préstec o pòlissa de crèdit que necessiti. Lògicament la sotmetran a estudi. No depèn del seu banc, només farà de tramitador.

Assegurances. Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització

Amb la finalitat de reforçar la liquiditat de les empreses exportadores, es reforça la capacitat de la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació, S.A. Cia. d’Assegurances i Reassegurances (CESCE) per a l’augment de la cobertura per compte de l’Estat de les seves garanties, que atorgarà cobertures en nom propi i per compte de l’Estat.

Així, en els pròxims 6 mesos s’autoritza una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització, per a la qual seran elegibles els crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora, fins i tot sense relació directa amb un o diversos contractes internacionals, si responen a noves necessitats de finançament, excloses situacions prèvies a la crisi actual. La línia s’instrumentarà en dos trams de 1.000 milions, però el segon entrarà en vigor després de verificar-se l’execució satisfactòria del primer tram. Per garantir la sostenibilitat financera a mitjà i llarg termini del Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització s’hi realitzaran les dotacions pressupostàries suficients per a l’import de les indemnitzacions abonades amb càrrec a aquesta línia.

La Comissió de Riscos per Compte de l’Estat podrà incloure dins de la línia de cobertura tot tipus d’operacions comercials, incloses les nacionals, per entendre que formen part de l’estratègia comercial d’aquestes empreses que actuen preferentment en l’àmbit de la internacionalització.

Les beneficiàries seran PIMES espanyoles i altres empreses de més grans, sempre que siguin entitats no cotitzades, i es doni una de les següents situacions:

  • Empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització, el negoci internacional de les quals, reflectit en la seva última informació financera disponible, representi almenys un 33% del seu volum de negocis, o que siguin exportadores regulars conforme als criteris establerts per la Secretaria d’Estat de Comerç (haver exportat regularment durant els últims quatre anys).

  • Empreses amb problemes de liquiditat o de falta d’accés al finançament com a resultat d’aquesta crisi.

En queden expressament excloses les empreses concursades o en situació preconcursal i aquelles amb impagaments a empreses del sector públic o deutes amb l’administració anteriors al 31 de desembre de 2019.

El percentatge de cobertura del risc de crèdit no superarà el límit establert a cada moment d’acord amb la normativa de la UE en matèria d’ajudes d’Estat.

La norma preveu recórrer a mecanismes àgils de decisió de les operacions individuals que s’imputin en la línia, i realitzar l’anàlisi del risc de cada operació, particularment per a les PIMES, amb criteris d’informació i solvència extraordinaris, en el marc de les condicions del mercat generades per la crisi sanitària, mentre duri.

Línies ICO

S’amplia en deu mil milions (10.000.000.000) d’euros el límit d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms.

Titulars d’explotacions agràries

Es concedeixen mesures financeres dirigides a titulars d’explotacions agràries que haguessin subscrit préstecs de crèdits financers com a conseqüència de la situació de sequera del 2017, que podran acordar prolongar amb les entitats financeres el seu període d’amortització fins i tot en un any.

Fons de provisions tècniques Red Cervera i projectes d’R+D+i

Es preveu que la dotació del fons de provisions tècniques Red Cervera i projectes d’R+D+i es destini a donar cobertura als riscos en què pugui incórrer el Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial en finançar, mitjançant préstecs, projectes de R+D+i de petites i mitjanes empreses, així com d’empreses de mitjana capitalització.

Altres mesures financeres a tenir en compte

Les comunitats autònomes, i altres organismes públics també poden aprovar mesures de suport financer, que caldrà tenir en compte.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

By | 2020-03-26T09:50:44+01:00 26 març, 2020|Categories: Fiscals, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.