Els autònoms han d’actualitzar la titularitat real del negoci, encara que no presenti els comptes anuals

/, new/Els autònoms han d’actualitzar la titularitat real del negoci, encara que no presenti els comptes anuals

Els autònoms han d’actualitzar la titularitat real del negoci, encara que no presenti els comptes anuals

El canvi normatiu introduït pel Reial decret 609/2023, va suposar la creació d’un Registre Central de Titularitats Reals dins del marc de la lluita contra el blanqueig de capitals, provocant canvis en la manera de subministrar aquesta informació al Registre Mercantil. Els negocis estan obligats a declarar la titularitat real, encara que no presentin els comptes anuals en el Registre Mercantil.

Com ja l’informàrem en el seu moment, l’11 de juliol de 2023 es va aprovar el Reial decret 609/2023, pel qual es crea el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR) i s’aprova el seu reglament de funcionament (“Reglament”), que havia quedat paralitzat des de 2022.

El Reglament va entrar en vigor el 19 de setembre de 2023, excepte:

  • L’obligació d’adoptar les actuacions tecnològiques per a començar amb les actuacions tecnològiques necessàries per al primer enviament de dades pels Registres i Bases de dades Font al RCTIR, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOE, això és, el 13 de juliol de 2023).

  • L’accés a la informació per part de persones i organitzacions que puguin acreditar un interès legítim, que va entrar en vigor el 19 d’octubre de 2023.

El Registre com a tal és electrònic, central i únic per a tota Espanya. La idea és recollir i donar publicitat sobre qui són els veritables accionistes, socis, propietaris de les empreses, entitats i persones jurídiques, incloent-hi els fideïcomisos o trusts.

Per a això han de tenir seu a Espanya, administrades per persones amb seu a Espanya, o si no és el cas, que adquireixin o pretenguin adquirir immobles a Espanya.

D’acord amb la normativa de la Unió Europea i la normativa nacional s’entén per titular real a la persona o persones físiques que en últim terme posseeixin o controlin, directament o indirectament, un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot d’una persona jurídica, o que per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, d’una persona jurídica; quan no existeixi una persona física que compleixi l’anterior es considera que exerceix aquest control l’administrador o administradors. A més, en el cas de les fundacions tenen la consideració de titulars reals els membres del patronat i, en el cas d’associacions, els membres de l’òrgan de representació o junta directiva.

Aquest Registre el gestiona el Ministeri de Justícia, funcionant 24/7, 365 dies a l’any (com és lògic en ser electrònic).

Totes aquelles entitats, associacions, fundacions, ONG, cooperatives, fideïcomisos, empreses, societats anònimes o limitades, tenen un mes per fer la comunicació al Registre. La comunicació és anual.

La informació del Registre roman almenys durant deu anys des de la desaparició de l’empresa, i per descomptat tota la seva vida útil.

Obligació de declaració de titularitat real

Tots els negocis han d’informar sobre la seva titularitat real en el Registre Mercantil, fins i tot si l’administració del negoci recau en persones físiques o jurídiques residents a Espanya. Aquesta mesura és essencial per a complir amb la llei de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Actualització de la informació

L’actualització, modificació o alta de la declaració de titularitat real s’ha de fer a través de la plataforma IURE, accessible al web del Registre Mercantil. Els terminis per a actualitzar la titularitat quan hi ha canvis són ara de deu dies, la qual cosa requereix una atenció i acció ràpides per part dels administradors.

Verificació de la informació

És possible verificar la titularitat real registrada mitjançant la sol·licitud d’una nota informativa o certificació al Registre Mercantil competent. Aquesta verificació també està disponible digitalment a través de la seu electrònica.

Conseqüències de no declarar la titularitat real

No presentar la declaració de titularitat real comporta al tancament registral del negoci, impedint el registre de qualsevol document referent a la societat i el dipòsit de comptes anuals d’exercicis següents. A més, es considera una infracció administrativa, subjecta a sancions establertes pel Ministeri de Justícia.

Supòsits especials per a la presentació o actualització de la titularitat real

El registrador pot requerir la declaració de titularitat real o la seva actualització en situacions com la constitució d’una societat, canvi d’administrador, modificacions estatutàries, transmissions d’accions o participacions, i en el canvi de soci únic o la pèrdua de la unipersonalitat.

Procediment davant canvis en la titularitat real

Si el titular real del negoci canvia una vegada presentats els comptes anuals, cal actualitzar aquesta informació dins d’un termini màxim de deu dies des del canvi.

En definitiva, li recomanem que revisi i s’asseguri que tota la informació de titularitat real del seu negoci estigui degudament actualitzada i de conformitat amb la normativa vigent. El nostre equip està disponible per a assistir-lo en el compliment d’aquestes obligacions i evitar qualsevol inconvenient o sanció.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

By | 2024-07-01T09:22:33+02:00 1 juliol, 2024|Categories: Fiscals, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.