L’ajut del programa Kit Consulting ja es pot sol·licitar

/, new/L’ajut del programa Kit Consulting ja es pot sol·licitar

L’ajut del programa Kit Consulting ja es pot sol·licitar

És un programa d’ajuts dirigit a petites i mitjanes empreses (pimes) de qualsevol sector, d’entre 10 i menys de 250 empleats, destinat a contractar serveis d’assessorament digital especialitzat i personalitzat.

L’informem que des del passat 18 de juny, ja pot sol·licitar els ajuts del Kit Consulting.

Kit Consulting és un programa d’ajuts del Govern d’Espanya impulsat per Red.es que facilita a les pimes de qualsevol mena de negoci dissenyar el full de ruta per a avançar en la seva transformació digital. S’inclou com una palanca de l’eix 2 en el pla “Estratègia d’Intel·ligència Artificial 2024“.

Així mateix, s’emmarca en el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (inversió 3 del Component 13), i compta amb un pressupost de 300 milions d’euros finançats per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU.

Quin és l’objectiu del Programa?

La finalitat del programa és fer costat a les petites i mitjanes empreses en els seus processos de transformació digital per a augmentar l’ús de noves tecnologies i millorar la seva competitivitat. Així, permetrà avançar en el procés de digitalització i modernització dels negocis.

En què consisteix l’ajut?

Es tracta d’un bo d’assessorament digital especialitzat i personalitzat que s’haurà d’emprar en la contractació d’un o diversos serveis d’assessorament dels contemplats en el programa. La quantia màxima del bo varia en funció de la mida de l’empresa:

 • Segment A. Entre 10 i menys de 50 empleats: 12.000 €.
 • Segment B. Entre 50 i menys de 100 empleats: 18.000 €.
 • Segment C. Entre 100 i menys de 250 empleats: 24.000 €.

Atenció. Els ajuts, que tindran forma de bo i que pretenen arribar a 15.000 empreses, es concediran per ordre de sol·licitud.

L’import màxim que es destinarà a cadascun dels serveis prestats serà de 6.000 €.

 • Atenció. No es consideraran subvencionables l’IVA, l’impost general indirecte canari (IGIC) ni l’impost sobre la producció, els serveis i la importació que es reportin en la contractació de l’assessorament.

A qui es dirigeix Kit Consulting?

El programa està destinat a les pimes d’entre 10 i menys de 250 empleats. El nombre d’empleats es calcularà tenint en compte les dades de treballadors existents en el règim general de la Seguretat Social i en el règim especial de treballadors autònoms, o per qualsevol altre mitjà vàlid en dret, en el moment de presentar la sol·licitud.

A més, les empreses hauran de complir els següents requisits:

 • El seu domicili fiscal estigui situat en territori espanyol

 • Tenir la consideració de petita o mitjana empresa

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social

 • No tenir la consideració d’empresa en crisi

 • Estar inscrit en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral

 • No en podran ser beneficiàries les unions temporals d’empreses (UTE) ni les empreses de naturalesa pública.

Com sol·licitar Kit Consulting?

L’ajut es podrà sol·licitar des del passat dia 18 de juny a les 11 hores i el termini estarà obert fins al 31 de desembre de 2024 a les 11 hores. La sol·licitud es farà a través de la seu electrònica de Red.es o mitjançant l’emplenament d’un formulari automatitzat que també serà accessible des de la plataforma Accelera Pime. Kit Consulting comptarà amb un sistema de tramitació automatitzat innovador, amb eines de robotització i intel·ligència artificial per a reduir la càrrega burocràtica, disminuir el nombre de documents a presentar i escurçar els terminis de concessió.

 • Atenció. L’ajut s’atorgarà mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, per rigorós ordre de sol·licitud i fins que s’esgoti la disponibilitat de fons del programa.

A més, per al procés de verificació de les justificacions dels serveis d’assessorament, Red.es posa en marxa, per primera vegada, una plataforma d’intel·ligència artificial que servirà de suport als usuaris. Es durà a terme a través d’un sistema LLM per a detectar plagis, còpies i comprovar la qualitat dels documents presentats.

Kit Consulting contempla també la figura del “representant voluntari” que permet que qualsevol tercer, sigui persona física o jurídica, degudament autoritzada, pugui demanar la subvenció per compte de l’empresa, per a contribuir així a eliminar tràmits a la pime i a l’autònom.

Com funciona el programa?

Les pimes beneficiàries han de destinar el bo a la contractació d’un o diversos serveis d’assessorament d’un catàleg compost per diverses categories en àrees clau del procés de transformació digital:

 • Servei d’assessorament en intel·ligència artificial: assessoria destinada al desenvolupament d’un pla d’intel·ligència artificial (IA) que establirà la inversió requerida i les mesures necessàries per a la seva adopció. Igualment, s’assessorarà la pime entorn de l’ús i aplicació de tècniques d’IA com l’aprenentatge automàtic, el processament i la transcripció automàtica de textos o sistemes experts.

 • Servei d’assessorament en anàlisi de dades (bàsic): assessoria per a la posada en marxa d’un pla d’anàlisi de dades adaptat al negoci. Comprendrà l’estudi de la inversió requerida, així com la formació i el disseny de processos necessaris per al seu desplegament.

 • Servei d’assessorament en anàlisi de dades (avançat): pla enfocat a pimes que compten amb un sistema d’anàlisi de dades bàsic i en necessiten un de més avançat.

 • Servei d’assessorament en vendes digitals: assistència per a establir la inversió necessària i les tècniques de màrqueting digital, inclòs l’ús d’IA, per a millorar el rendiment de vendes en línia de l’empresa.

 • Servei d’assessorament en processos de negoci o processos de producció: l’objectiu d’aquest servei és identificar les àrees de millora en l’operativa de cada pime, així com la definició d’un pla personalitzat de millora en àrees clau. Per a això es farà ús de tècniques relacionades amb la IA.

 • Servei d’assessorament en estratègia i rendiment de negoci: consultoria per a implementar una estratègia de millora del posicionament competitiu de l’empresa. Contempla l’ús de tecnologies d’IA per a potenciar la capacitat d’anàlisi, la planificació estratègica i el rendiment competitiu.

 • Servei d’assessorament en ciberseguretat (bàsic): assistència per al desenvolupament d’un pla bàsic de ciberseguretat adaptat a les necessitats específiques de cada pime. Es busca adaptar el seu sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI) als estàndards de la norma ISO 27001 i de l’ENS (categoria mitjana-alta).

 • Servei d’assessorament en ciberseguretat (avançat): pla pensat per a empreses que ja disposen d’una protecció bàsica i d’un pla de ciberseguretat, però volen millorar i conèixer sistemes de protecció més avançada.

 • Servei d’assessorament en ciberseguretat (preparació per a la certificació): per a empreses que disposen d’una protecció bàsica que volen implementar sistemes de protecció avançada, aprofitant les capacitats de la intel·ligència artificial, i preparar-se per a presentar la seva SGSI a certificació.

 • Servei d’assessorament “360” en transformació digital: consultoria per a una transformació digital integral adaptada al negoci. Comprèn l’estudi de la inversió necessària i de les mesures estratègiques requerides per a evolucionar digitalment en totes les àrees d’impacte de l’organització. Contempla l’ús de tècniques d’IA i altres eines digitals en les propostes de millora.

Per a accedir als serveis d’assessorament avançat és imprescindible haver completat primer el servei bàsic corresponent.

Els assessors digitals seran els que duguin a terme el servei requerit per l’empresa i disposaran d’un termini de tres mesos des de la validació de l’acord (tret que la convocatòria estableixi un termini superior).

Què són els assessors digitals?

Són els encarregats de fer el servei d’assessorament triat per la pime i de guiar-la en els passos que li permetin avançar de manera adequada en el seu procés de transformació digital. Només podran participar en el programa una vegada obtingut el reconeixement de la condició d’assessor digital adherit.

Per ser-ho, les empreses interessades hauran de complir una sèrie de condicions:

 • Un volum net del volum de negoci de l’últim any fiscal tancat anterior al de la presentació de la sol·licitud d’adhesió igual o superior a 100.000 euros, o que la mitjana del volum net de xifra de negoci dels últims tres anys fiscals sigui superior a 100.000 euros.

 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

 • Tenir domicili fiscal en un país de la Unió Europea.

El termini d’adhesió estarà obert durant tota la vigència del programa.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

By | 2024-07-01T09:18:27+02:00 1 juliol, 2024|Categories: Campanyes, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.