Culmina la reforma de la jubilació demorada desenvolupant l’incentiu mixt

/, new/Culmina la reforma de la jubilació demorada desenvolupant l’incentiu mixt

Culmina la reforma de la jubilació demorada desenvolupant l’incentiu mixt

S’ha publicat el Reial decret 371/2023, de 16 de maig, que culmina la reforma dels incentius de la jubilació demorada que es va iniciar en 2021 mitjançant la regulació d’una fórmula mixta que permet combinar els dos tipus de beneficis ja vigents per a aquells que decideixin retardar voluntàriament l’accés a la jubilació: un augment percentual de la pensió i la percepció d’un pagament únic (“xec”) en el moment de jubilar-se.

Com ja sap, la jubilació voluntària demorada és la possibilitat reconeguda als treballadors que, una vegada complerta l’edat ordinària de jubilació i una sèrie de requisits, es prolongui la vida laboral amb beneficis en la prestació de jubilació futura.

Quan s’accedeixi a la pensió de jubilació a una edat superior a la legalment establerta, el beneficiat (des del 01/01/2022) pot optar entre:

1. L’obtenció d’un percentatge addicional del 4% per cada any complet de treball efectiu que acrediti amb posterioritat al compliment de l’edat de jubilació.

2. Una quantitat a tant alçat per cada any complet de treball efectiu acreditat i cotitzat entre la data de compliment de l’edat de jubilació i la del fet causant de la pensió.

3. Una combinació de les dues opcions anteriors.

Doncs bé, al BOE del dia 17 de maig s’ha publicat el Reial decret 371/2023, de 16 de maig, que culmina la reforma dels incentius de la jubilació demorada que es va iniciar en 2021 mitjançant la regulació d’una fórmula mixta que permet combinar els dos tipus de beneficis ja vigents per a aquells que decideixin retardar voluntàriament l’accés a la jubilació: un augment percentual de la pensió i la percepció d’un pagament únic (“xec”) en el moment de jubilar-se.

La norma va entrar en vigor el dia 18 de maig i s’aplicarà a les pensions la data de fet causant de les quals sigui posterior a la seva entrada en vigor.

Per a l’accés a la jubilació a una edat superior a l’ordinària s’oferia fins ara a l’interessat una triple opció, preveient-se un desenvolupament reglamentari d’una d’elles (l’anomenada opció mixta, que combina un incentiu mitjançant percentatge addicional amb una quantitat a tant alçat): el RD 371/2023 formalitza aquesta tercera via.

Ara, aquells que optin per aquesta nova fórmula i que retardin la seva jubilació entre 2 i 10 anys, rebran simultàniament un increment de la seva pensió del 2% per cada any que demorin l’accés a la jubilació, i un pagament únic equivalent a la meitat del que li correspondria si optessin per la fórmula actual del pagament únic. Si ha retardat onze anys o més, l’incentiu serà d’un pagament únic aplicat a cinc anys del període demorat i un increment del 2% de la pensió per cada any de demora.

Atenció. Sigui quina sigui la modalitat triada, per al còmput del període cotitzat a considerar, no es tindran en compte els períodes de permanència en situacions assimilades a la d’alta que no comportin treball efectiu.

Regles de determinació de l’opció mixta d’abonament del complement econòmic

Aquesta última és la modalitat que ara es desenvolupa, establint-se que per a optar-hi hauran d’acreditar-se, almenys, dos anys complets cotitzats entre la data en què es va complir l’edat ordinària de jubilació i la del fet causant de la jubilació, sempre que en complir aquesta edat s’hagués reunit el període mínim de cotització de quinze anys (dos anys almenys dins dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret).

A més, es determina com es fixarà el complement en aquests casos, assenyalant que:

  • Es prendran anys complets per a computar el període cotitzat a considerar, sense que la fracció d’un any s’equipari a un de complet.

  • El complement s’obtindrà de manera diferent en funció dels anys cotitzats entre la data de compliment de l’edat ordinària de jubilació aplicable i la del fet causant de la pensió de jubilació. Així:

    • Si s’acrediten de 2 a 10 anys complets cotitzats, el complement consistirà en la suma d’un percentatge addicional del 4% per cada any de la meitat d’aquest període (prenent el nombre enter inferior) i una quantitat a tant alçat per la resta del període considerat.

    • Si s’acrediten 11 anys complets cotitzats o més, el complement serà la suma d’una quantitat a tant alçat per cinc anys d’aquest període i un percentatge addicional del 4% per cadascun dels anys restants.

La norma estableix que el moment en què ha d’optar-se per la modalitat del complement econòmic, que serà el de la sol·licitud de la pensió de jubilació. Si l’interessat no exercita aquesta facultat, s’aplicarà el complement econòmic del percentatge addicional del 4%. Una vegada triada la modalitat, no podrà ser modificada posteriorment.

La jubilació demorada és compatible amb algun altre tipus de jubilació?

No. La jubilació demorada és incompatible amb la jubilació anticipada, la jubilació activa (compatibilitat entre la pensió de jubilació i el treball per compte d’altri o pròpia) o la jubilació flexible (compatibilitat entre la pensió de jubilació i una feina a temps parcial).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

By | 2023-05-29T13:43:08+02:00 29 maig, 2023|Categories: Laboral, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.