new

/new

On posarà el focus Hisenda en el 2023?

By | 2023-03-05T19:22:32+01:00 5 març, 2023|Categories: Fiscals, new|

Entre les principals línies d'actuació del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023, Hisenda posarà el focus a detectar l’economia submergida, especialment en el sector de la rehabilitació i les reformes d'immobles, així com per a la identificació de programari d'ocultació de vendes, i es reforçarà el control sobre cobraments virtuals a través d'entitats [...]

A partir del 15 d’abril podrà fraccionar i ajornar deutes tributaris de fins a 50.000 € sense aportar garanties ni avals

By | 2023-03-05T19:17:00+01:00 5 març, 2023|Categories: Fiscals, new|

L'Agència Tributària eleva de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes tributaris. L'informem que el Ministeri d'Hisenda ha publicat un projecte d'ordre (document sotmès a tràmit d'audiència i informació pública en data 21 de febrer de 2023) que eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar [...]

Quines empreses estan obligades a auditar els seus comptes anuals?

By | 2023-02-24T08:51:33+01:00 24 febrer, 2023|Categories: Fiscals, new|

A més de les disposicions, de caràcter especial, disposades pel reglament que desenvolupa la Llei d'auditoria de comptes que poden derivar en què una societat hagi de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria de comptes, s’ha d'atendre als límits establerts en la Llei de societats de capital. Com ja sabem, la normativa mercantil obliga a [...]

Tractament en l’IRPF del nou sistema de regularització del pagament de les quotes d’autònoms en funció dels rendiments

By | 2023-02-24T08:48:19+01:00 24 febrer, 2023|Categories: Fiscals, new|

La Direcció General de Tributs (DGT) en una recent consulta V2518-22, de 7 de desembre de 2022 s'ha pronunciat per primera vegada sobre el tractament que han de tenir en l'IRPF la regularització de les quotes del RETA satisfetes en l'exercici anterior, prevista en el nou sistema de cotització dels autònoms que va aprovar el Reial [...]

Fins al 28 de febrer té de termini per a presentar davant Hisenda el model 347 (“Declaració d’operacions amb tercers”)

By | 2023-02-13T09:14:19+01:00 13 febrer, 2023|Categories: Fiscals, new|

Recordi que el pròxim dia 28 de febrer de 2023 finalitza el termini màxim per a presentar el model 347 "Declaració anual d'operacions amb terceres persones" de l'exercici 2022. En aquest model es declaren les operacions efectuades amb un mateix client o proveïdor que en conjunt superin els 3.005,06 € (IVA inclòs). Les operacions s'entendran produïdes [...]

Durant el mes de febrer pot triar l’opció de pagament fraccionat de l’impost sobre societats que més li interessi

By | 2023-02-13T09:10:13+01:00 13 febrer, 2023|Categories: Fiscals, new|

Recordi que si el volum d'operacions de la seva empresa en 2022 no va superar els sis milions d'euros i el seu exercici coincideix amb l'any natural, durant aquest mes de febrer pot canviar la forma de càlcul dels seus pagaments a compte de l'impost sobre societats de 2023. Si els ingressos de la seva societat [...]

Com es pot accedir a l’atur dels autònoms en 2023

By | 2023-02-13T09:04:32+01:00 13 febrer, 2023|Categories: Laboral, new|

És imprescindible tenir cotitzats almenys dotze mesos per la contingència de cessament d'activitat, estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social i en el cas que es tracti d'un cessament d'activitat definitiu no pot haver superat l'edat de jubilació que, en 2022 és de seixanta-sis anys i dos mesos (seixanta-sis anys [...]

Nova bonificació per als autònoms d’empreses emergents en situació de pluriactivitat

By | 2023-02-13T08:59:55+01:00 13 febrer, 2023|Categories: Laboral, new|

La Llei de foment de l'ecosistema d'empreses emergents (també anomenada Llei d'empreses emergents) regula una nova bonificació per a aquells autònoms que posseeixin el control efectiu d'una empresa emergent i, de manera simultània, treballin per compte d'altri per a un altre ocupador. L'informem que la Llei 28/2022 de foment de l'ecosistema d'empreses emergents (també anomenada Llei [...]

Novetats en els ajornaments i fraccionaments de deutes i sancions tributàries en situacions preconcursals

By | 2023-01-18T18:30:44+01:00 18 gener, 2023|Categories: Fiscals, new|

La Llei 31/2022 de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023 estableix una nova regulació per als ajornaments i fraccionaments de deutes i sancions tributàries estatals en situacions preconcursals per l’AEAT. Com ja l'informàrem en el seu moment, la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, va [...]

Nous incentius a la contractació laboral

By | 2023-01-18T18:27:49+01:00 18 gener, 2023|Categories: Laboral, new|

L'11 de gener de 2023 es publicà al BOE el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes. La nova norma té per objecte regular els incentius destinats a promoure la contractació laboral, així com altres programes o [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.