Catalunya COVID-19. Aprovat ajut de fins a 2.000 € per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

/, Laboral, new/Catalunya COVID-19. Aprovat ajut de fins a 2.000 € per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

Catalunya COVID-19. Aprovat ajut de fins a 2.000 € per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 19 de març de 2020 ha publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents, que entre altres mesures, estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadors autònoms en situació d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el tancament, d’acord amb el que es preveu en el Reial decret 463/2020, i que al mateix temps acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fonts alternatives d’ingressos.

L’informem, que en el DOGC del dia 19 de març, s’ha publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Entre altres mesures, s’ha aprovat un ajut, en forma de prestació econòmica, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per als treballadors autònoms -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar uns 4.500 treballadors autònoms.

Quins autònoms el poden demanar?

Està dirigit als treballadors autònoms persona física inscrits en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social. No està dirigit als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societat laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Quins requisits han de complir els autònoms per poder-se beneficiar d’aquest ajut?

Les persones físiques que siguin treballadors autònoms en situació d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el tancament, d’acord amb el que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que al mateix temps acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fonts alternatives d’ingressos.

Quan es podrà demanar?

Per accedir aquesta ajuda s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. En el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l’alta.

Per tant, es podrà demanar a partir del dia 1 d’abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos de març del 2020 amb els de març del 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

Per quin canal es podrà demanar?

Telemàticament, a través de l’enllaç que la Generalitat de Catalunya activarà en el seu web pròximament (https://web.gencat.cat/ca/inici)

Com es decidirà l’import?

Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques mitjançant la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

La norma assenyala que aquest ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a esgotament de la partida pressupostària destinada a aquest efecte i serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.

Es faculta al departament competent en matèria de treball autònom per dictar les instruccions administratives oportunes amb la condició de fer efectiva aquesta prestació.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

By | 2020-03-25T09:29:25+01:00 25 març, 2020|Categories: Fiscals, Laboral, new|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.